خوش آمديد.

همکاران محترم خسارت درمان
به دلیل کانورت خسارت های این سیستم به سیستم جدید، کلیه پرونده های خسارت خود را حداکثر تا ساعت 13:30 دقیقه
دائم کرده و صورتحساب بگیرید. بدیهی است پرونده های موقت موجود در این سیستم کانورت نخواهد شد و دسترسی به این سیستم نیز قطع می گردد.
با تشکر
تیم توسعه درمان

شماره قرارداد در اين قسمت بايد شماره قرارداد کارفرمايي را که براي آن کار مي‌کنيد با بيمه پارسيان، وارد کنيد. اين شماره را بايد از کارفرمايتان دريافت کنيد.
شماره پرسنلي در اين قسمت بايد شماره پرسنلي خودتان را در شرکت يا سازماني که کار مي‌کنيد وارد کنيد.
تعداد افراد تحت تکفل در اين قسمت بايد تعداد افرادي (غير از خودتان) را که از طريق شما در بيمه پارسيان بيمه شده‌اند (مثلاً اعضاي خانواده‌تان)، وارد کنيد.
شماره شناسنامه شماره شناسنامه را بدون فاصله يا خط فاصله و صرفاً با اعداد وارد کنيد..
رمز عبور رمز عبوري را که مي‌خواهيد با استفاده از آن وارد سيستم شويد، انتخاب کنيد.
رمز عبورتان را طوري انتخاب کنيد که حدس زدن آن توسط ديگران دشوار باشد تا نتوانند به حساب شما دسترسي پيدا کنند.
تکرار رمز عبور در اين قسمت رمز عبور را يکبار ديگر وارد کنيد تا جلوي اشتباه گرفته شود.